صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه > معرفی اعضای شورا 

 

شورای انتشارات:


شورای  انتشارات  دارای 10 عضو است که به پيشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری و با ابلاغ حکم عضويت به مدت دو سال از طرف رياست 

 دانشگاه انتخاب مي گردند. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه رئیس انتشارات، یک نفر از اساتید به عنوان مدیر مسئول  و دیگر اساتید به

 عنوان عضو شورا فعالیت دارند.یکی از وظایف مهم این شورا  برگزاری جلسات به صورت منظم می باشد. چاپ و نشر کتاب  بر اساس

مصوبات شورا صورت می گیرد.

 

 

معرفی اعضای شورا:

o       دکتر علیرضا مویدی (مدیر مسئول انتشارات)

o       دکتر حمیدرضا سامی مقام

o       دکتر شهرام زارع

o       دکتر نادرعالیشان کرمی

o       دکتر صدیقه جوادپور

o       دکتر مهران شاهی

o       دکتر محمود خیاطیان

o       دکتر نپتون سلطانی

o       دکتر مینو رجایی