صفحه اصلی > کارگاه ها و همایش ها > کارگاه های آموزشی سال 1397 

کارگاه های سال 1397


ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدت  ساعت

مدرس

 

 

1

معرفی سامانه های دانشگاههای علوم پزشکی (دانشکده پرستاری)

15 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

دکتر عالیشان

2

معرفی سامانه های دانشگاههای علوم پزشکی(دانشکده  بهداشت)

16 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

دکتر عالیشان

3

علم سنجی (نوپا)

18 اردیبهشت

1

8 الی 14

6

دکتر کبیری

4

سرقت ادبی

19 اردیبهشت

1

8 الی 12

4

دکتر رکنی

5

اخلاق در پژوهش و نشر

26 اردیبهشت

1

8 الی 14

6

دکتر شمسی

6

توانمندسازی در انتشار مقالات علمی

22 آبان

1

10 الی 12

2

سید محمد میری

مدیرعامل انتشارات کوثر

52

7

ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

23 آبان

1

8 الی 12

4

دکتر مهربان شاهی- دکتر نسرین داوری

استادیار

44

8

مدیریت سایت 1 و2

31 آبان و 19 آذر

2

8 الی 12

هر روز 4 ساعت

غزاله کاوه

کارشناس

14

9

ارزیابی فعالیت های پژوهشی

21 آذر

1

10 الی 12

2

دکتر شهرام زارع

استاد

45

 

10

سامانه نوپا و منبع یاب

21 آذر

1

8 الی 12

4

طیبه زارعی

کارشناس

13

آرشیو کارگاه ها و همایش های سال 96