صفحه اصلی > امکانات > نحوه درج وابستگی سازمانی(affiliation) 

 

 

نحوه  صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation) واحدهای دانشگاه در مقالات علمی


پیرو سیاست‌های اخیر وزارت متبوع در خصوص یکسان‌سازی وابستگی سازمانی(Affiliation) و با توجه به اهمیت موضوع، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز اقدام به یکسان‌سازی  Affiliation واحدهای تحت پوشش دانشگاه نموده است که به شرح زیر می‌باشد. با توجه به اینکه در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی  تنها موارد آدرس‌دهی استاندارد قابل قبول خواهند بود، لذا از پژوهشگران محترم خواهشمندیم قبل از ارسال مقاله خود به مجلات مختلف، Affiliation مورد نظر خود را از فایل پیوست استخراج نموده و عین عبارت را در مقاله خود درج نمایند.

نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد:

1-     به اطلاع پژوهشگران محترم می‌رساند در صورت مغایرت هر چند جزئی( حتی یک حرف و یا فاصله اضافه و..) Affiliation ذکر شده در مقالات چاپ شده با Affiliation های موجود، امتیازات مختلف مقالات چاپ شده از قبیل تشویقی مقالات، امتیاز ترفیع پایه، امتیازات جشنواره‌های مختلف و ... برای نویسندگان محترم مقالات قابل محاسبه نخواهد بود.

2-   پژوهشگران محترمی که از خدمات واحدهای توسعه تحقیقات بالینی (شهید محمدی و کودکان) بهره می‌گیرند، لازم است در قسمت تقدیر و تشکر (Acknowledgement) مقالات با عباراتی که در ذیل آمده است،از خدمات واحد مربوطه تقدیر و تشکر نمایند.

Acknowledgement:

We are sincerely thankful to our counsellors in Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital.

تقدیر و تشکر: از راهنمایی‌های مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی تقدیر و تشکر بعمل می‌آید

 

Acknowledgement: We are sincerely thankful to our counsellors in Clinical Research Development Center of Children Hospital.

 

تقدیر و تشکر:

     از راهنمایی‌های مشاوران مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کودکان تقدیر و تشکر بعمل می‌آید.

آدرس سازمانی دانشگاه :

EnglishHormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

 

فارسی: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

 

دانلود فایل کامل نحوه درج وابستگی سازمانی