×
اخبار| EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


 • بندرعباس - بیمارستان پیامبر اعظم -ضلع شرقی - معاونت تحقیقات و فناوری
 • معاون تحقیقات و فناوری و رئیس انتشارات :دکتر تیمور آقا ملایی
 • تلفن:076-33337192
 • مدیر مسئول انتشارات :دکتر علیرضا مویدی
 • تلفن:076-33335794
 • مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی( دبیر انتشارات):دکتر نسرین داوری
 • تلفن:076-33337192
 • کارشناس انتشارات :فاطمه قاسمی
 • تلفن:076-33335794
 • ایمیل:pub@hums.ac.ir

 • سال 1401: تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
  کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
  Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved